آخرین مراسم ها

 • عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر

  جمعه 6 اسفند 1395

 • عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم

  پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول

  چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • روضه هفتگی (یادبود سردار شهید حسن شاطری)

  چهارشنبه 27 بهمن 1395

 • ایام شهادت حضرت زهرا (س) و یادبود شهیدان علی محمودوند و مجید جهروتی زاده

  چهارشنبه 20 بهمن 1395

 • »» آرشیو مراسم ها

مراسم بعدی

شب شهادت حضرت زهرا(س)
و یادبود شهید حاج امینی

چهارشنبه 11 اسفند 1395

از ساعت 20 الی 22

با کلام: شیخ امیرحسن رفیعی

با نوای:
حاج کاظم داوری
کربلایی حیدر جهروتی زاده

نشانی: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوچه شهید خزاعی پور

اینستاگرام

در حال بارگزاری . . .

رادیو محبان الرقیه

 • سخنرانی (شیخ مهدی درویش)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • روضه (حسن علیخانی)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • زمینه (حسن علیخانی)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • زمینه :: دامن کشان رفتی (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: حرمت خواهش چشمای منه (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: رفاقت خوبه با رفیقای امام حسینی (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: بی بی سعادت بده (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور (نوید معماری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: الا یا اهل العالم (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: روی لبم واویلا (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: پناه حرم (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: پدر خاک کجایی (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: میان آن همه نیزه که رو به پایین است (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • روضه پایانی (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور :: تشنگی رو لبای خشک تو کشته (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شور پایانی (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • شعرخوانی (میلاد فخرایی)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب آخر - جمعه 6 اسفند 1395

 • سخنرانی (شیخ مهدی درویش)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • روضه (حاج مصطفی هوشیار)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • زمینه (حاج مصطفی هوشیار)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور (حاج مصطفی هوشیار)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور (حاج مصطفی هوشیار)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور :: منو یه کم ببین (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور :: نوکری کردم (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور (محمدرضا هوشیار)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور :: من تورو دارم (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور (کربلایی امین خمسه)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور (کربلایی امین خمسه)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • شور پایانی (کربلایی امین خمسه)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • پایان جلسه (حاج مجید جعفری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب دوم - پنجشنبه 5 اسفند 1395

 • سخنرانی (شیخ مهدی درویش)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • روضه (حاج جواد حقیقت)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • زمینه (حاج جواد حقیقت)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور (حاج جواد حقیقت)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور (حاج جواد حقیقت)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور (حاج جواد حقیقت)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور :: حی علی العزا (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور :: الا یا اهل العالم (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور :: من از شهد شهادتم لبالب (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور :: بی بی سعادت بده (حاج کاظم داوری)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • شور (مهدی قاسمی)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395

 • پایان جلسه (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  عزای مادر سادات و یادبود شهدای گمنام - شب اول - چهارشنبه 4 اسفند 1395