آخرین مراسم ها

 • جلسه هفتگی

  چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396

 • ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع)

  چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شب شهادت حضرت زینب(س)

  چهارشنبه 23 فروردین 1396

 • ایام شهادت حضرت ام البنین(س) و آخرین جلسه هیأت در سال ۱۳۹۵

  چهارشنبه 18 اسفند 1395

 • شب شهادت حضرت زهرا(س) و یادبود شهید حاج امینی

  چهارشنبه 11 اسفند 1395

 • »» آرشیو مراسم ها

مراسم بعدی

جشن میلاد سرداران کربلا

چهارشنبه 13 اردیبهشت ۱۳۹۶

از ساعت 20:30 الی 22:30

با کلام: شیخ ابراهیم کوهستانی

با نوای:
حاج کاظم داوری
کربلایی حیدر جهروتی زاده

نشانی: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوچه شهید خزاعی پور

اینستاگرام

در حال بارگزاری . . .

رادیو محبان الرقیه

 • سخنرانی (شیخ محمدحسین خدایی)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • روضه (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • زمینه (علی اکبر اخوان)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شور(علی محمدی)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شور :: وقتی که میپوشه زره (حاج کاظم داوری)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شور :: رفاقت خوبه با رفیقای امام حسینی (حاج کاظم داوری)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شور :: اسمتو نگیر از صدای من (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شور (مهدی قاسمی)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • شور :: همیشه حرف دل میمونه ناقص (حاج کاظم داوری)

  ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) - چهارشنبه 30 فروردین 1396

 • سخنرانی (شیخ محمدحسین خدایی)

  شب شهادت حضرت زینب(س) - چهارشنبه 23 فروردین 1396

 • روضه (کربلایی حیدر جهروتی زاده)

  شب شهادت حضرت زینب(س) - چهارشنبه 23 فروردین 1396

 • زمینه :: یازینب (حاج کاظم داوری)

  شب شهادت حضرت زینب(س) - چهارشنبه 23 فروردین 1396

 • شور (مهدی جهروتی زاده)

  شب شهادت حضرت زینب(س) - چهارشنبه 23 فروردین 1396

 • شور :: همیشه حرف دل میمونه ناقص (حاج کاظم داوری)

  شب شهادت حضرت زینب(س) - چهارشنبه 23 فروردین 1396

 • پایان جلسه (مصطفی نصیری)

  شب شهادت حضرت زینب(س) - چهارشنبه 23 فروردین 1396